Meaning of 'see'

 • पाहणे
 • पाहू शकणे
 • स्पष्ट दिसणे
 • (पत्र
 • इवरुन)समजणे
 • अनुभव असणे
 • भेटणे

Related Phrases

 • To see 1. अवलोकणे    2. पाहणे    3. बघणे
 • Look-see अल्प निरीक्षण किंवा तपासणी
 • To see off बोळविणे
 • To see red 1. अंगाचा तिळपापड होणे    2. इंगळा सारखा लाल होणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of see, see Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, see Marathi Meaning, see English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use