Meaning of 'method'

 • मार्ग
 • तंत्र
 • कार्यपदधती
 • व्यवस्थितपणा
 • टापटीप

Related Phrases

 • Inductive method उद्गमन पध्दती
 • Matrix method of accounting system राष्ट्रीय उत्पादनाच्या हिशेबाची प्रणाली
 • Base stock method आधारसंग्रह पद्धती
 • Straight line method भावउतार किंवा घसारा एक जिनसी, एकसारखा असेल अशी पद्धत
 • Deductive method निगमन पध्दती
 • Ranking method एखाद्या विशिष्ट प्रणालीत कामाची प्रतवारी या श्रेणी लावणे
 • Authentication method प्रमाणीकरण पद्धत
 • Gross decision method व्यवस्थापक व सर्व नोकर मंडळीना आलेल्या समस्येचे व्यवस्थापकासह सर्वांनी निराकरण करण्याची पध्दत
 • Diminishing balance method र्‍हासमान शेष पघ्दती
 • Imprest method of cash खजिनदारास माहिन्याच्या सुरूवातीस दिलेली ठराविक रक्कम

SynonymsTags: Marathi Meaning of method, method Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, method Marathi Meaning, method English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use