Meaning of 'present'

  • उपस्थित
  • हजर असलेला
  • सद्य
  • हल्लीचा
  • विचारार्थ पुढे असणारा
  • (कोर्ट) वकिलाने आपली बाजू मांडणे
  • बक्षिस, भेट देणे

Related Phrases

  • To make a present of बहाल करणे
  • Present value 1. वर्तमान मूल्य    2. सांप्रतचे मूल्य
  • To present 1. नजर करणे    2. पेश करणे    3. सादर करणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of present, present Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, present Marathi Meaning, present English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use