Meaning of 'over'

 • वर
 • च्यापेक्षा अधिक
 • वरुन पलिकडे
 • वरच्या दर्जाचा
 • संपेपर्यंत
 • वरुन खाली
 • संपलेला

Related Phrases

 • To roll over and over लोळणे
 • Over capitalise अतिभांडवलीकरण करणे
 • Take over 1. स्वीकार करणे    2. कार्यभार हाती घेणे
 • To turn over 1. उलथणे    2. पालथणे    3. लुडथावणे
 • Substance over form लेखा विवरणपत्रात व्यवहाराचे कायदेशीर पण महत्वाचे नसून व्यवहाराचा हेतू किंवा तात्पर्य महत्वाचे असते
 • To double over मुरडणे
 • Over rate जास्त किंमत सांगणे
 • Inverted take over व्यस्तस्त कार्यभार ग्रहण
 • Please trun over कृपया मागे पहा
 • Crow over 1. बढाई मारणे    2. विजयाची आरोळी ठोकणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of over, over Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, over Marathi Meaning, over English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use