Meaning of 'minute'

  • सूक्ष्म
  • बारीकसारीक व तंतोतंत बरोबर
  • मिनीट
  • तासाचा साठावा भाग
  • (कोनमापनामध्ये) अंशाचा साठावा भाग
  • एखाद्या कृतीविषयी किंवा वृत्तांतासंबधी अधिकार देणारे टिपण
  • सभेचा इतिवृत्तांत

Related Phrases

  • Minute book कार्यवृत्त पुस्तक

SynonymsTags: Marathi Meaning of minute, minute Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, minute Marathi Meaning, minute English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use