Meaning of 'match'

 • आगकाडी
 • सामना
 • खेळ
 • तोलचा
 • तुल्यबळ मनुष्य
 • दिसायला इ. अगदी सारखा असणारा
 • विवाहाला योग्य

Related Phrases

 • Love match प्रेमविवाह
 • Test match पाच दिवशीय किक्रेट सामना
 • To be more than a match for शेरास सव्वाशेर असणे
 • To match or equal हात धरणे
 • To be no match for पासंगाला न पुरणे
 • Slanging match ज्यात भांडणारी माणसे परस्परांशी शिवाराळयुक्त भाषेत आरोप-प्रत्यारोप करतात असे भांडण
 • Benefit match एखादी संस्था किंवा खेळाडू इत्यादीच्या मदतीसाठी आयोजित केलेला क्रीडा सामना
 • Safety match विशिष्ट प्रकारच्या पृष्ठभागावर घासली तरच पेटणारी अशी सुरक्षित आगकाडी
 • Match penalty सामन्यातील दंड

SynonymsTags: Marathi Meaning of match, match Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, match Marathi Meaning, match English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use