Meaning of 'act'

 • काहीतरी करणे
 • कृती करणे
 • कर्म
 • नाटकात किंवा चित्रपटात काम करणे
 • भूमिका करणे
 • उपकारकर्म
 • ढोंग

Related Phrases

 • Central act केंद्रीय अधिनियम
 • Act as sb 1. एखाद्या पदाचा कार्यभार सांभाळणे    2. चे काम करणे    3. चे कार्य करणे
 • An act of god 1. अनियंत्रित नैसर्गिक शक्तींनी घडवलेली घटना    2. ईश्वरी करणी    3. देवाची करणी
 • Act of honour 1. प्रतष्ठार्थ स्वीकृती    2. प्रतिष्ठार्थ प्रदान    3. मानलेख
 • To act generously मन मोठे करणे
 • To talk or act wildly तारे तोडणे
 • Act as sth 1. एखाद्या पदाचा कार्यभार सांभाळणे    2. चे काम करणे    3. चे कार्य करणे
 • Company act कंपनी अधिनियम
 • To act in an irresponsible manner विंचरणे
 • Indian independence act भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

SynonymsTags: Marathi Meaning of act, act Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, act Marathi Meaning, act English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use