Meaning of 'Tick-tick'

  • घड्याळ
  • लहान मुलांचा शब्द

Related Phrases

  • Tick 1. घडयाळाचा टक्‌ टक्‌ असा आवाज    2. क्षण    3. टक्‌ टक्‌ असा आवाज करणे
  • Tick fever एक प्रकारच्या जंतूमुळे उद्भवणारा प्राणघातक ज्वर
  • Tick-tock घडयाळाचा 'टक टक' असा आवाज


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of Tick-tick, Tick-tick Meaning, English to Marathi Dictionary, Tick-tick Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use