Meaning of 'tick'

  • घडयाळाचा टक्‌ टक्‌ असा आवाज
  • क्षण
  • टक्‌ टक्‌ असा आवाज करणे
  • गादी, लोड, उशी इची खोळ
  • ज्या कापडाची खोळ करतात ते कापड
  • कुत्रा व मेंढी यांच्या रक्तावर पोसणारा गोचिडीसारखा कीटक

Related Phrases

  • Tick-tick 1. घड्याळ    2. लहान मुलांचा शब्द
  • Tick fever एक प्रकारच्या जंतूमुळे उद्भवणारा प्राणघातक ज्वर
  • Tick-tock घडयाळाचा 'टक टक' असा आवाज

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of tick, tick Meaning, English to Marathi Dictionary, tick Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use