Meaning of 'time'

 • काळ
 • समय
 • वेळ
 • अवधी
 • काळाचा एक विभाग
 • क्षण

Related Phrases

 • To allow time वेळ देणे
 • Calf time तारुण्य
 • Time deposit सावधी ठेव
 • Meal-time जेवणाची नेहेमीची वेळ
 • Time clock नोकरीवरील व्यक्ती कार्यालयात कामावर केव्हा आली व काम संपवून कार्यालयाबाहेर केव्हा गेली हे दर्शवणारी वेळ कार्डावर नोंदवणारे घडयाळ
 • Short-time अल्प काळ
 • Mean time मध्यंतरी
 • Night-time रात्रीचा समय
 • To moon away the time मुतांत माशा मारणे
 • Kill-time वेळ चांगल्या प्रकारे व्यतीत करण्याचा उद्योग

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of time, time Meaning, English to Marathi Dictionary, time Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use