Meaning of 'wide'

 • रुंद
 • विस्तीर्ण
 • (नेत्र इ.) पूर्ण विस्फारलेला
 • मुद्द्याला सोडून
 • च्यापासून फार दूर
 • धूर्त
 • चाणाक्ष

Related Phrases

 • Wide-awake 1. पूर्ण जागा असलेला    2. पूर्णपणे जागरुक किंवा सावध असलेला
 • Nation wide programme राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम
 • Country wide देशव्यापी
 • Wide-eyed 1. डोळे विस्फारलेला    2. टक लावून पाहणारा    3. निष्पाप
 • Wide-body रुंद सांगाडा असलेले (बैठकांच्या किमान तीन रांगा मावतील असे) (विमान)
 • To have the wide world open before one चार वाटा मोकळया असणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of wide, wide Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, wide Marathi Meaning, wide English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use