Meaning of 'transfer'

 • बदली करणे
 • दुसर्‍याच्या नावावर लिहून देणे
 • (चित्र) एका पृष्ठवरुन अन्य पृष्ठावर काढणे

Related Phrases

 • Branch-transfer scroll शाखांतरण लेखपट
 • Data transfer डेटा स्थानांतर
 • Share transfer भागांचे हस्तांतरण
 • Certificate of transfer हस्तांतरणाचे प्रमाणपत्र
 • Transfer income वस्तू किंवा सेवेचा अंतर्भाव नसलेली आय
 • Transfer price उद्योगाच्या एका विभागाने दुसर्‍या विभागास पुरविलेल्या मालाचे किंवा सेवेचे मूल्य
 • Book transfer पुस्तकी खातेबदल
 • Blank transfer अनाम हस्तांतरण
 • Cable transfer 1. समुद्रातून पाठविलेली रक्कम    2. केबलप्रेषित रक्कम
 • Capital transfer भांडवल स्थानांतर

SynonymsTags: Marathi Meaning of transfer, transfer Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, transfer Marathi Meaning, transfer English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use