Meaning of 'stake'

  • (रोपांना आधार म्हूणन वापरण्यात येणारे) निमुळते टोक असलेली भक्कम काठी किंवा खांब
  • वधस्तंभ (गुन्हेगाराला या कांबाला बांधून त्याला जाळत असत)
  • जुगारात किंवा घोडयावर लावलेला पैसा

SynonymsTags: Marathi Meaning of stake, stake Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, stake Marathi Meaning, stake English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use