Meaning of 'speech'

 • वाचा
 • बोलणे
 • भाषण
 • भाषा
 • जाहीर भाषण
 • व्याख्यान
 • एखाद्याची बोलण्याची वैशिष्टयपूर्ण शैली

Related Phrases

 • Speech day (शालेय) विर्षिकदिन या दिवशी बक्षीस-वितरण होते, पाहुण्यांची भाषणे इ होतात)
 • Speech recognition उच्चार ओळख
 • Speech - reading ओठांच्या हालचालींवरुन (बहिर्‍या - मुक्यांना) होणारा अर्थबोध
 • To be inconsistent in speech बोलात बोल नसणे
 • Hate speech द्वेषात्मक भाषण
 • Text-to-speech मजकूर-ते-उच्चार
 • To let loose a torrent of speech तोंड सोडणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of speech, speech Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, speech Marathi Meaning, speech English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use