Meaning of 'speak'

  • तोडातून शब्दांचा उच्चार करणे
  • च्याबरोबर बोलणे
  • भाषण करणे
  • (शब्दांनी किंवा शब्दांखेरीज) भाव व्यक्त करणे (भाषा) येणे
  • (वाद्य
  • तोफ
  • इ) आवाज करणे

Related Phrases

SynonymsTags: Marathi Meaning of speak, speak Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, speak Marathi Meaning, speak English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use