Meaning of 'spare'

  • इजा न होता (करता) सोडून देणे
  • वाचवणे
  • दुखावणार नाही अशी काळजी घेणे
  • (वेळ
  • पैसा
  • दुसर्‍यासाठी) बाजूला काढणे (आपण स्वत:साठी खर्च न करता वाचवणे)
  • जादा शिलकी

Related Phrases

SynonymsTags: Marathi Meaning of spare, spare Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, spare Marathi Meaning, spare English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use