Meaning of 'sound'

  • ध्वनी
  • आवाज
  • वाचलेल्या किंवा ऐकलेल्या गोष्टीचा मनावर उमटलेला ठसा
  • आवाज काढणे (वाजवणे)
  • वाजणे
  • ऐकताच ऐकणार्‍याच्या मनात विशिष्ट कल्पना,भावना, इ निर्माण करणे
  • त्यावरुन काही तर्क बांधता येणे

Related Phrases

SynonymsTags: Marathi Meaning of sound, sound Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, sound Marathi Meaning, sound English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use