Meaning of 'Smear'

  • डाग
  • कलंक
  • (तेलाने) माखणे
  • फासणे
  • डाग पाडणे
  • चोपडणे
  • एखाद्याचे नाव खराब करणे

Related Phrases

  • Cervical smear ग्रीवेमधील दोष जाणण्याकरिता केलेली परीक्षा
  • To smear over with लिंपणे
  • To smear चर्चिणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of smear, smear Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, smear Marathi Meaning, smear English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use