Meaning of 'section'

 • तुकडा
 • भाग
 • छेद
 • (एखाद्या वस्तूचा)विभाग
 • उपशाखा
 • भाग (तुकडे)पाडणे

Related Phrases

 • Ceasarean section उदरपोकळीची पुढील बाज व गर्भाशय यांच्यावर छेद घेऊन प्रसूती करणे
 • Cross section 1. आडवा छेद    2. प्रातिनिधिक नमुना
 • Section mark उपविभाग चिन्ह
 • Section fronzen गोठून घट्ट झालेल्या पेशीजालाचा सूक्ष्मदर्शक यंत्राने तपासण्यास काढलेला पातळ तुकडा
 • Section writer कोर्टातील नकला करणारा कारकून
 • Section break उपविभाग खंड

SynonymsTags: Marathi Meaning of section, section Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, section Marathi Meaning, section English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use