Meaning of 'science'

  • विज्ञान
  • शास्त्र
  • कौशल्य (काय करायचे ते ज्ञान)

Related Phrases

  • Management science व्यवस्थापनेच्या अडचणीवर शास्त्रीय पद्धत, शोध आणि परिणाम यांचे उपाययोजन होय
  • Bachelor of science विज्ञान शाखेचा पदवीधर
  • Master of science विज्ञानशाखेची पदवीत्तर पदवी
  • Science & technology minister विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री

SynonymsTags: Marathi Meaning of science, science Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, science Marathi Meaning, science English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use