Meaning of 'route'

  • मार्ग
  • (ठरलेली) वाट
  • (सैन्याला दिलेला) कूच करण्याचा हुकूम

Related Phrases

  • En route 1. वाटेत    2. रस्त्यात
  • Direct route सरळ रस्ता
  • Route card एखाद्या वस्तूच्या उत्पादन प्रक्रियेत वस्तूवर करण्याच्या प्रक्रिया आणि ते काम करण्याचे विभाग यांची नोंद असते तो तक्ता

SynonymsTags: Marathi Meaning of route, route Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, route Marathi Meaning, route English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use