Meaning of 'rough'

 • उंचसखल
 • खरबरीत
 • उग्र
 • क्षुब्ध
 • खवळलेला
 • कर्कश
 • कर्णकटू

Related Phrases

 • Rough passage 1. वादळातील सागरी प्रवास    2. कसोटीची वेळ
 • Rough-hew ओबडधोबडपणे कोरणे
 • Rough-spoken 1. असंस्कृत भाषा वापरणारा    2. उद्धटपणे बोलणारा
 • Rough copy कच्चा मसूदा
 • Rough-dry 1. वाळवणे परंतु इस्त्री न करणे    2. इस्त्री करण्यासाठी वाळवून तयार असलेले (कपडे)

SynonymsTags: Marathi Meaning of rough, rough Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, rough Marathi Meaning, rough English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use