Meaning of 'review'

  • पुनरावलोकन
  • समालोचन
  • सैन्याची तपासणी
  • चिंतनपर परीक्षण
  • समीक्षा
  • पुन्हा उजळणी करणे
  • सिंहावलोकन करणे

Related Phrases

  • Periodic review system ठराविक काळात मालाच्या साठ्यानी मोजणी करण्याची प्रणाली
  • Document review दस्तऐवज पुनरावलोकन

SynonymsTags: Marathi Meaning of review, review Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, review Marathi Meaning, review English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use