Meaning of 'preserve'

  • (आरोग्य, अन्न इ) सुरक्षित ठेवणे
  • जपून ठेवणे
  • नासू न देणे (टिकाऊ करणे)
  • गुणधर्म कमी होउ न देणे
  • (स्मृती नाव इ) जतन करून ठेवणे
  • मुरंबा
  • सुरक्षित क्षेत्र

Related Phrases

SynonymsTags: Marathi Meaning of preserve, preserve Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, preserve Marathi Meaning, preserve English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use