Meaning of 'pervert'

  • दुरुपयोग करणे
  • (अर्थ) विपर्यास करणे
  • (मन) विकृत करणे
  • विकृत व्यक्ती
  • नैतिक अध:पात झालेली व्यक्ती
  • स्वधर्मत्याग करणारी व्यक्ती

SynonymsTags: Marathi Meaning of pervert, pervert Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, pervert Marathi Meaning, pervert English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use