Meaning of 'passage'

  • प्रवास (समुद्रमार्गे किंवा विमानाने)
  • जाण्याची कृती
  • प्रवासासाठी भरलेले पैसे
  • (जहाजातील) प्रवाशांची जागा
  • रस्ता
  • मार्ग
  • (घरात) दोन बाजूंच्या खोल्यांमधून जाणारा रस्ता

Related Phrases

  • Rough passage 1. वादळातील सागरी प्रवास    2. कसोटीची वेळ

SynonymsTags: Marathi Meaning of passage, passage Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, passage Marathi Meaning, passage English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use