Meaning of 'name'

 • नाव
 • संज्ञा
 • कीर्ती
 • लौकिक
 • मोठी व्यक्ती
 • नाव देणे (नाव ठेवणे)
 • बरोबर नाव सांगणे

Related Phrases

 • Display name प्रदर्शनासाठी नाव
 • Trade name व्यापार्‍याने उत्पादकाने आपल्या उत्पादनाला दिलेले विशेष नाव
 • Name part नाटकातील प्रमुख भूमिका
 • Code name सांकेतिक नाव
 • To spoil one's good name नावावर पाणी घालणे
 • To make a name चमकणे
 • Proprietery name एखाद्या औषधाला ते बनविणार्‍या कारखान्याचे नाव देणे
 • User name प्रयोक्ता नाव
 • Name-dropping लोकांवर छाप पाडण्यासाठी मोठमोठया लोकांची नावे घेणे
 • To cast a slur on name नावावर शिंतोडा उडविणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of name, name Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, name Marathi Meaning, name English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use