Meaning of 'measure'

 • मापनाचे मूळ प्रमाण
 • माप
 • मोजून आलेला एकूण ऐवज
 • मापण्याचे साधन
 • मोजण्याचे साधन
 • अंश
 • प्रमाण

Related Phrases

 • Anti-inflationary measure 1. चलन वाढीविरोधी उपाय    2. मुद्रास्फिती निवारण उपाय
 • To take the measure of बेताविणे
 • To measure 1. मापणे    2. मोजणे
 • Yard-measure ज्यावर इंच फूट इ. च्या खुणा आहेत अशी मोजपटटी किंवा मोजफीत
 • Tape measure लांबी मोजण्याची फीत

SynonymsTags: Marathi Meaning of measure, measure Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, measure Marathi Meaning, measure English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use