Meaning of 'market'

 • बाजार
 • मंडई
 • बाजाराचा दिवस
 • विशिष्ट प्रकारच्या मालाचा व्यापार
 • मागणी
 • विक्रीसाठी किंवा खरेदीसाठी बाजारात जाणे
 • बाजारात आणणे

Related Phrases

 • Rigging the market 1. व्यापार्‍यांच्या फायद्याकरिता कृत्रिम बाजाराची निर्मिती करणे    2. कृत्रिमरित्या वध घट करणे
 • Discount market हुंडी बाजार
 • International market आंतरराष्ट्रीय बाजार
 • Rig the market बाजारात कृत्रिम वध घट करणे
 • Primary market उत्पादकच विक्रेते असलेला बाजार
 • Narrow market अत्यल्प बाजार
 • Factor market घटक बाजार
 • Secondary market खरेदी विक्री करण्याच्या दुय्यम बाजारपेठा
 • Commodity market 1. वस्तू बाजार    2. वायदे बाजार
 • Market leader अधिकतम उत्पादन, बाजारपेठेतील संबंध आणि भांडवलीकरण यांच्या जोरावर बाजारपेठेत वर्चस्व ठेवणारी कंपनी

SynonymsTags: Marathi Meaning of market, market Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, market Marathi Meaning, market English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use