Meaning of 'line'

 • दोरी
 • दोरा किंवा तारेचा तुकडा
 • रेषा
 • रांग
 • ओळ
 • लहानसे पत्र
 • वंशावळ

Related Phrases

 • Trunk-line 1. रेल्वेचा मुख्य मार्ग    2. टेलिफोन व्यवस्थेचा मुख्य मार्ग
 • Soft line सौम्य वृत्ती किंवा धोरण
 • Line break रेखा खंड
 • Coast-line पाणी व किनारा यांमधील रेषा
 • Command line आज्ञा रेखा
 • Below the line नफातोटा पत्रकात न घेता खाली
 • Line management प्रमुख कार्यकारी अधिकार्‍याची कर्तव्य
 • Coral line 1. पोवळ्याचे    2. पोवळ्यासारखे लाल
 • Party-line 1. दोघा भागीदारांचा सामाईक दूरध्वनी    2. राजकीय पक्षाने काटेकोरपणे आखलेले धोरण
 • Line index सूचिकृत माहिती

SynonymsTags: Marathi Meaning of line, line Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, line Marathi Meaning, line English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use