Meaning of 'lay'

 • भू.चे भू.का.रूप
 • छोटी कविता विशेषतः गाता येण्यासाठी, गोष्टीच्या रूपातील
 • पोवाडा
 • विशेषतः जमिनीचे स्वरूप व घडण
 • ठेवणे
 • मांडणे
 • कर, इ.लादणे

Related Phrases

 • Out lay 1. खर्च    2. व्यय
 • Lay day भरण-उतरवण दिवस
 • Lay-off ज्या काळात कामावरून तात्पुरते कमी केलेले असते तो काळ
 • Lay-out कामाची गती वाढणे
 • To lay an egg एखादा विनोद किंवा प्रयोग सपशेल परिणामशून्य होणे
 • Lay-off pay कामबंदीमुळे नोकरीतून बडतर्फ करताना कामगारास देण्यात येणारे वेतन
 • Lay-off agreement टाळेबंदीच्या काळात कामगारास द्याव्या लागणार्‍या वेतनाविषयीचा करार
 • To lay claim to च्यावर हक्क सांगणे
 • To lay out in order मांडणी
 • To lay blame at the door of 1. खापर फोडणे    2. खोगीर लादणे    3. डोईवर खापर फोडणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of lay, lay Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, lay Marathi Meaning, lay English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use