Meaning of 'head'

  • डोके
  • राजाचा छाप असलेली नाण्याची बाजू
  • टाचणीचे डोके
  • कशाचाही वरचा भाग
  • मुख्य किंवा महत्वाची जागा
  • सूज फोड इ.चा अगदी वरचा भाग
  • कळपातील एक जनावर

Related Phrases

SynonymsTags: Marathi Meaning of head, head Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, head Marathi Meaning, head English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use