Meaning of 'executive'

  • कार्यकारी
  • अमंलबजावणी करणारा
  • अंमलबजावणी खाते

Related Phrases

  • Executive director 1. कंपनीचे पूर्णवेळ कामकरणारा संचालक    2. कार्यकारी संचालक
  • Executive engineer कार्यकारी अभियंता

SynonymsTags: Marathi Meaning of executive, executive Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, executive Marathi Meaning, executive English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use