Meaning of 'direction'

  • मार्ग दाखवणे
  • दिशा
  • रोख मार्ग
  • पत्र, पार्सल इत्यादीवरील पत्ता
  • मार्गदर्शन
  • दिग्दर्शन

Related Phrases

  • Stage direction नाटकाच्या संहितेत दिग्दर्शक व नट यांच्यासाठी दिलेली सूचना (सामान्यतः अववापर होतो)
  • To go or walk in the direction of पाय वळणे
  • Unity of direction एक मुख्याधिकारी आणि एक योजना असावी दोघांचेही लक्ष एक हवे
  • Change of direction दिशात बदल करणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of direction, direction Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, direction Marathi Meaning, direction English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use