Meaning of 'dig'

  • खणणे
  • खोदणे
  • खणून बाहेर काढणे
  • शस्त्र खुपसणे
  • संशोधन करणे
  • अडथळे बाजूला सारून पुढे जाणे
  • परीक्षेसाठी खूप परिश्रम करणे

Related Phrases

  • To dig one's own grave स्वतःचा खड्डा खणणे
  • Infra-dig 1. कमीपणाचे    2. मानहानीचे
  • To dig 1. उखणणे    2. उकरणे    3. खांदणे

Synonyms



Tags: Marathi Meaning of dig, dig Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, dig Marathi Meaning, dig English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use