Meaning of 'cry'

 • ओरडणे
 • मोठा आवाज करुन भीती, दु:ख, इ. व्यक्त करणे
 • आरोळी देणे
 • मोठ्याने ओरडणे
 • ओरडून जाहीर करणे

Related Phrases

 • To cry or to whine कोकलणे
 • To scream or cry in agony विव्हळणे
 • To make a long shrill cry कुईकुई करणे
 • To cause to cry रडविणे
 • To cry out मोठ्याने ओरडणे
 • To cry wildly or loudly 1. गळा काढणे    2. गळा काढून रडणे
 • War-cry 1. प्रत्यक्ष चकमकीच्या वेळी दिलेली आवेशयुक्त आरोळी (उदा. हर हर महादेव)    2. एखाद्या राजकीय पक्षाचे घोषवाक्य
 • A far cry 1. खूप मोठे अंतर    2. फार मोठा विरोध
 • To cry up वाखाणणे
 • To cry shame upon चा निषेध करणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of cry, cry Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, cry Marathi Meaning, cry English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use