Meaning of 'control'

 • च्यावर सत्ता गाजवणे
 • ताब्यात ठेवणे
 • काबूत ठेवणे
 • मर्यादेत ठेवणे
 • संयमन करणे
 • सत्ता
 • अधिकार

Related Phrases

 • Pre- control भाव नियत्रंण
 • Birth-control संतती नियमन
 • Custom control कस्टम नियंत्रण
 • Birth control संभोग टाळून किंवा गर्भधारणा प्रतिबंधक उपाय योजून कुटुंबनियोजन करणे
 • To hold under rigorous control उभा धरणे
 • Exchange control 1. विनिमय नियंत्रण    2. विदेशी चलन नियंत्रण
 • Control table नियमनक्षम
 • Production control उत्पादन नियंत्रण
 • Under control 1. ताब्यात    2. नियंत्रणाखाली असलेला
 • Out of control ताब्यात नसलेला

SynonymsTags: Marathi Meaning of control, control Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, control Marathi Meaning, control English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use