Meaning of 'common'

 • सार्वजनिक
 • सर्वांचा
 • सर्वत्र आढळणारा
 • वारंवार घडणारा
 • हलक्या दर्जाची
 • हलकी
 • सामाईक जमीन

Related Phrases

 • Common carrier माल व प्रवासी यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करणारी व्यक्ती कंपनी
 • Common wealth राष्ट्र-मंडळ
 • Common room संयुक्त वापरासाठी असलेली खोली
 • Common employment सामान्य रोजगार
 • Common market सामाईक बाजार पेठ
 • Common sense 1. अक्कल    2. सामान्य व्यव्हारज्ञान
 • In common सामाईक
 • Common stock साधारण भाग
 • Common age सामाईक जमीन
 • In common with च्याप्रमाणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of common, common Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, common Marathi Meaning, common English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use