Meaning of 'climb'

  • हातापायांचा उपयोग करुन वर चढणे
  • चढून जाणे
  • वाढून चढणे
  • अधिक उंचावर जाणे
  • वरची जागा मिळवणे
  • चढाव

Related Phrases

  • To climb 1. चढणे    2. वेंगणे    3. वेंधणे
  • Climb down 1. उतरणे    2. खाली येणे    3. चूक कबूल करणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of climb, climb Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, climb Marathi Meaning, climb English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use