Meaning of 'check'

 • एकदम थांबवणे किंवा थांबणे
 • आवरणे
 • तपासणे
 • ताब्यात आणणे
 • मात करणे
 • राजास शह देणे
 • ताबा

Related Phrases

 • Check list पडताळणी सूची
 • Cross check प्रती परीक्षण
 • Parity check प्रक्रिया करताना संग्रहित माहिती खराब न होण्याची संगणकानेच घेतलेली खबरदारी
 • Check register पडताळा नोंदवही
 • Internal check नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेली अंतर्गत तपासणी
 • Check post 1. तपासणी नाके    2. तपासणी चौकी
 • Check up पूर्ण तपासणी

SynonymsTags: Marathi Meaning of check, check Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, check Marathi Meaning, check English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use