Meaning of 'call'

 • आरोळी ठोकणे
 • ओरडणे
 • नाव देणे
 • म्हणणे

Related Phrases

 • Call in advance आगाऊ मागण्या
 • Call in 1. परत बोलावणे    2. अल्पकाळ भेटायला जाणे
 • Cat call नापसंतीदर्शक आवाज
 • Curtain-call रंगभूमीवरील अभिनय , गाणे, इत्यादींना दाद देण्यार्‍या रसिक प्रेक्षकांकडून नटाला स्टेजवर परत बोलावणे
 • To call off स्थगित करणे
 • To call over यादी पुकारणे
 • Final call money अंतिम मागणीचे पैसे
 • Call for 1. हाक मारणे    2. आवश्यकता असणे
 • At call मागणी देय
 • To call the roll हजेरी घेणे

SynonymsTags: Marathi Meaning of call, call Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, call Marathi Meaning, call English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use