Meaning of 'book'

 • पुस्तक
 • ग्रंथ
 • साहित्यकृती
 • खंड
 • पर्व

Related Phrases

 • Exercise book व्यवसाय सोडवण्यासाठी वही
 • Bank-book बँक पुस्तक
 • Minute book कार्यवृत्त पुस्तक
 • Account book लेखा पुस्तक
 • Address book पत्ते पुस्तिका
 • Return inwards book परत आलेल्या मालाची माहितीची नोंद ठेवलेले पुस्तक
 • Bills receivable book प्राप्य विपत्र पुस्तक
 • Book-keeper जमाखर्च ठेवणारा
 • Book transfer पुस्तकी खातेबदल
 • Hand book पुस्तिका

SynonymsTags: Marathi Meaning of book, book Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, book Marathi Meaning, book English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use