Meaning of 'bag'

 • पिशवी
 • थैली
 • पोते
 • पिशवीत असलेले सर्व सामान
 • पुष्कळ

Related Phrases

 • To marry a bag of bones हाडाशी लग्न लावणे
 • Work-bag 1. हत्यारे    2. साधने विशेषतः शिवणकामाची साधने    3. इ. साठी असणारी बॅग
 • Carreier bag खरेदी केलेल्या वस्तु नेण्यासाठी वापरण्याची बॅग
 • Sponge bag (प्रवासात उपयुक्त ठरणारी) सौंदर्यप्रसाधनाची साधने ठेवण्यासाठी असलेली प्लास्टिक इ ची छोटी बॅग
 • Carpet bag गालिच्यासारख्या कापडाची तयार केलेली प्रवासी बॅग
 • Sleeping bag आतून चांगले अस्तर लावलेली व जीमध्ये सारे शरीर सामावेल अशी पिशवी
 • Politzeer's bag युस्टॅशियन कॅथेटरला जोडलेली एक रबरी पिशवी
 • Rag-bag 1. घरातील कपडयांचे तुकडे चिंध्या इ गोळा करून भरुन ठेवण्याची पिशवी    2. गोळा करून भरुन ठेवलेल्या चिंध्या
 • Ditty bag वैयक्तीक मालकीच्या वस्तू ठेवण्यासाठी खलाशाकडे असलेली कापडी पिशवी
 • Ice bag बर्फाची पिशवी

SynonymsTags: Marathi Meaning of bag, bag Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, bag Marathi Meaning, bag English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use