No direct marathi meaning for the english word 'aim' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • end - टोक,  शेवट,  हद्द,  पराकाष्ठा,  अंत,  नाश,  हेतू
  • point - निमूळते टोक,  ठिपका,  पूर्णविराम,  दशांशचिन्ह,  बिंदू,  ठिकाण,  मुद्दा
  • object - दिसणारी किंवा स्पर्श करता येणारी वस्तू,  विरोध करणे,  आक्षेप घेणे,  हरकत पुढे मांडणे
  • clothes - अंगावरील कपडे,  बिछान्यावरील चादर, ब्लँकेट इ.
  • sight - पाहण्याची शक्ती,  दृष्टी,  दर्शन,  दृश्य,  देखावा,  दृष्टीचा टप्पा,  हास्यास्पद दिसणारी व्यक्ती (ध्यान)दृष्टिकोन
  • wear - पेहरणे,  अंगावर घालणे,  झिजणे,  झिजवणे,  टिकणे,  चांगल्या स्थितीत राहणे
  • purpose - हेतु,  उददेश,  दृढनिश्चय,  निश्चयाचा अभाव
  • clothing - कपडे
  • direct - कहयात ठेवणे,  हुकूम करणे,  वाट दाखवणे,  पत्रावर वगैरे पत्ता लिहणे,  धंद्याचे मार्गदर्शन करणे,  सिनेमा दिग्दर्शन करणे,  संगीत दिग्दर्शन करणे
  • exact - नेमका,  तंतोतंत,  न चुकण्याची काळजी घेणारा,  दक्ष,  वसूल करणे,  मागणे आणि मिळवणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use