Meaning of 'wear'

  • पेहरणे
  • अंगावर घालणे
  • झिजणे
  • झिजवणे
  • टिकणे
  • चांगल्या स्थितीत राहणे

Related Phrases

  • To wear away through attrition काचणे
  • Fair wear and tear रास्त झीज तूट
  • Wash-and-wear 1. जे (कपडे) विनासायास धुऊन निघतात    2. चटकन वाळतात व ज्यांना फारशी इस्त्री करण्याची जरुरी नसते असे

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of wear, wear Meaning, English to Marathi Dictionary, wear Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use