Meaning of 'scale'

 • मोजपट्टीवर असतात तशा ठराविक अंतरावरील खुणा
 • मोज (फुट)पट्टी
 • मापणीची पद्धत
 • (पगाराची)श्रेणी
 • (नकाशा चित्र इचे)प्रमाण
 • (मासा साप इच्या अंगावरील)खवले
 • बंब, नळ इ.मधील पांढुरका थर

Related Phrases

 • Scale effect परिमाण
 • Time scale प्रकल्पासाठी लागणारा अवधी
 • Scale of preference 1. अधिमान श्रेणी    2. पसंत श्रेणी
 • Internal economies of scale अंतर्गत मितव्यय लाभ
 • Economies of scale परिमाणानुसारी मितव्यय लाभ
 • Small scale industry 1. साठ लाख रूपयापर्यंत भांडवल असलेला उद्योग    2. लघुउद्योग
 • Large scale मोठ्या प्रमाणात
 • Large scale retail trade 1. बृहत्परिणाम    2. फुटकळ व्यापार
 • Large scale production 1. मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन    2. बृहत्परिणाम उत्पादन
 • Pay scale वेतनमान

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of scale, scale Meaning, English to Marathi Dictionary, scale Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use