Meaning of 'sense'

 • ज्ञानेंद्रिय
 • मनाची नेहमीची सुस्थिती (भाव)
 • (कर्तव्य, इ ची)जाणीव,
 • समज
 • तारतम्य
 • जाणण्याची कुवत
 • अर्थ

Related Phrases

 • To be lost to all sense of shame उभ्याने मुतणे
 • An acute sense of hearing तीक्ष्ण श्रवणशक्ती
 • Sense organ (डोळा, कान, इ)ज्ञानेंद्रिय
 • Road-sense गाडी सुरक्षितपणे कशी चालवावी याचे परिपूर्ण ज्ञान
 • Common sense 1. अक्कल    2. सामान्य व्यव्हारज्ञान
 • Non-sense 1. निरर्थक बडबड किंवा कृती    2. मूर्खपणा

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of sense, sense Meaning, English to Marathi Dictionary, sense Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use