Meaning of 'return'

 • परत येणे किंवा जाणे
 • माघारी येणे किंवा जाणे
 • उत्तरणे
 • परत करणे
 • परत पाठवणे
 • प्रतिनिधी म्हणून निवडून देणे

Related Phrases

 • Return inwards book परत आलेल्या मालाची माहितीची नोंद ठेवलेले पुस्तक
 • Sale or return विका किंवा परत करा
 • Sale on return basis 1. विकण्यासाठी दिलेला माल ठराविक काळात न विकला गेल्यास तो परत घेण्याची व्यवस्था    2. परतीच्या आधारावर विक्री
 • To return परतणे
 • Return address प्रेषकाचा पत्ता
 • To return to a good path दृष्टि निवळणे
 • To return to the proper path वाटेवर येणे
 • Marginal return 1. सीमान्त उत्पन्न फल    2. सीमान्तिक प्राप्ती
 • Return outwards book परत पाठविलेल्या मालाची ज्यात नोंद ठेवली जाते असे पुस्तक
 • Bank return बँक विवरण

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of return, return Meaning, English to Marathi Dictionary, return Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use