Meaning of 'selling'

  • खरेदीदारास वस्तू विकत घेण्यास उद्युक्त करणे, विक्री करणे

Related Phrases

  • Selling as a career advantages of विक्रेत्यास कार्यालयीन नोकरापेक्षा जास्त वेतन मिळणे कारण त्याच्याजवळ विक्री कौशल्य असते
  • Short selling स्वत: जवळ असलेल्या मालापेक्षा जास्त मालाची विक्री करणे
  • Personal selling वैयक्तीक पातळीवर खरेदी विक्री करणे
  • Selling types of वापरण्यासाठी विकत घेणे किंवा पुन:विक्रीसाठी विकत घेणे
  • Direct selling प्रत्यक्ष विक्री
  • Panic selling एखाद्या वस्तूची किंमत घसरणार म्हणून केलेली विक्री
  • Panic-selling एखाद्या वस्तूची किंमत घसरणार म्हणून केलेली विक्री
  • Selling cost 1. विक्री खर्च    2. विक्रय मूल्य
  • Fair selling price रास्त विक्री किंमत

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of selling, selling Meaning, English to Marathi Dictionary, selling Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use