Meaning of 'stamp'

 • जमिनीवर जोराने पाय आपटणे
 • पाय आपटत चालणे
 • (कागद, कापड, इ. वर) छाप वठवणे
 • पोस्टाचे (किंवा अन्य) तिकिट लावणे
 • इवर) छाप वठवणे पोस्टाचे (किंवा अन्य)तिकिट लावणे
 • (वागणूक) अमूक एक प्रकारची आहे असे दर्शवणे

Related Phrases

 • Time stamp समयांकन
 • Stamp duty मुद्रांक शुल्क
 • Revenue stamp रेन्हिन्यू स्टॅप
 • Stamp dutie नोंदणी शुल्क
 • Rubber stamp 1. नीट विचार न करता अनुमती देणे    2. रबरी शिक्का    3. विचार न करता केवळ होयबा म्हणून वागणारा
 • Impressed stamp फायदेशीर दस्तऐवजावर दाब देऊन उमटवलेला शिक्का
 • Postage stamp टपालाचे तिकीट

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of stamp, stamp Meaning, English to Marathi Dictionary, stamp Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use